personeelstekort horeca

stijlenvorm

Personeelstekort in de horeca door lage beloningen en hoge werkdruk

Actualiteiten

De gezellige sfeer die wordt ervaren bij horecazaken door heel Nederland doet alle onheil door corona bijna teniet. Bijna, want de horeca kampt ondanks alle goede moed en sfeer nog met problemen. De grootste en duurste hiervan is het personeelstekort. Onderzoek van ABN AMRO toont aan dat de jaarlijkse verloop van horecapersoneel zo’n veertig procent is en de branche 1,4 miljard per jaar kost. Deats heeft onderzoek gedaan naar de redenen achter deze uitstroom. Uit de resultaten blijkt dat zeventig procent niet wil terugkeren. De redenen? ‘Hard werken voor weinig geld en veel onzekerheid.’

Gebrekkig salaris als grootste boosdoener

De eerste en meest voorkomende reden is de te lage beloning. De horeca kan flink aanpoten zijn. Dit harde werk is niet altijd terug te zien op je bankrekening. Zo’n vijfenvijftig procent van de respondenten wil hierdoor niet terugkeren. ‘Het slechte salaris is de grootste reden,’ zegt een respondent. ‘Met al het andere zou ik kunnen leven, want de horeca is wel ontzettend leuk.’

De te hoge werkdruk is de tweede drijfveer om het koks- of bedieningsschort definitief af te doen. Zowel personeel in de bediening als keuken kampt met slaapgebrek en/of stress door hun werk. Uit de enquête blijkt dat tweeënveertig procent wegblijft uit de horecawereld vanwege deze werkdruk. ‘De horeca was voor mij veel overwerken, waar ik niets voor terug kreeg. Ook de onregelmatige werktijden waren niet haalbaar voor mij, met een gezin met drie kids,’ zegt een respondent. 

Tabel 1: de meest voorkomende redenen om weg te blijven uit de horecawereld

 

De werkdruk en het te lage salaris zijn problemen die hand in hand gaan. Respondenten die aangeven niet te willen terugkeren naar de horeca, hebben dan ook vaak als argument dat zij momenteel voor een hoger loon en met beter verdeelde werktijden werken. Een respondent zegt het volgende: ‘De horeca is pittig en betaalt slecht. Bovendien was ik op de gezelligste momenten, wanneer anderen vrij waren, aan het werk.’

Verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever

Bijna vierentwintig procent van de respondenten blijft weg vanwege de ongunstige werktijden. Het is een veelgehoord punt van kritiek: ‘Met een beter salaris en betere werktijden zou ik met plezier weer een dienblad oppakken.’ Het schrijnende personeelstekort duidt erop dat de ongunstige werktijden compensatie behoeven. Het is de verantwoordelijkheid van de horecawerkgever om meer te investeren in het loon van de werknemer.

Zoals veel in de enquête is aangegeven, hebben horecamedewerkers wel plezier in hun werk. Horecawerkgevers moeten echter beseffen dat de sector zich niet in een vacuüm bevindt; er is grote behoefte aan verbetering van de randvoorwaarden. Alleen dan kan het tij van de huidige personeelsuitstroom keren.

personeelstekort horeca

Eén van de waardevolle werknemers van Ron Gastrobar

 

Laat personeel eigen voorwaardes aankaarten

Het schort potentieel horecapersoneel nu nog aan de mogelijkheid om hun eigen randvoorwaarden aan te geven. Vanuit deze visie is Deats gestart. Horecatalenten vullen op hun eigen profiel in welke werktijden zij beschikbaar zijn en wat het beoogde salaris is. Horecawerkgevers solliciteren op deze talentprofielen. Het sollicitatieproces wordt omgedraaid, waardoor de randvoorwaarden in de handen van de horecamedewerkers liggen. Een match via Deats houdt dan ook in dat de werkgever het eens is met de wensen van de werknemer. Er is geen sprake meer van een te hoge werkdruk of te lage beloning. 

Heb je vragen over het onderzoek of over andere horeca-gerelateerde zaken waar Deats zich mee bezighoudt? Neem dan gerust contact op met info@deats.nl of kijk op deats.nl. Ook zijn we te vinden op Instagram.

 

Avatar

Over de auteur

ojonon

Alle posts van stijlenvorm