Privacy beleid

Dit privacybeleid legt uit wat we met uw persoonsgegevens doen, ongeacht of we u helpen bij het vinden van een baan, onze relatie met u voortzetten nadat we een functie voor u hebben gevonden, u een dienst verlenen, een dienst van u ontvangen, uw gegevens gebruiken om u om assistentie te vragen met betrekking tot een van onze Kandidaten of u onze website bezoekt.

Het beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, Kandidaten, Cliënten, Leveranciers en andere mensen met wie we contact op zouden kunnen nemen om meer te weten te komen over onze Kandidaten of die door kandidaten worden opgegeven als contactpersonen bij noodgevallen.

Met het oog op relevante wetgeving op gegevensbescherming, (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de “AVG”)), kan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens (“Deats” of “wij”) hier gevonden worden.

Het is belangrijk u erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina nog eens als u op de hoogte wilt blijven: mogelijke veranderingen posten we hier.

Indien u ontevreden bent met enig aspect van ons privacybeleid, is het mogelijk dat u wettelijke rechten heeft. We hebben waar relevant deze rechten ook beschreven.

Wat voor persoonsgegevens verzamelen we?

KANDIDAATGEGEVENS: Om u de best mogelijke arbeidsmogelijkheden te kunnen bieden die op u zijn toegespitst, is het nodig dat we bepaalde informatie over u verwerken. We vragen u uitsluitend om details die ons werkelijk helpen u te helpen, zoals uw naam, leeftijd, contactgegevens, details over uw opleiding, arbeidsverleden, contactpersonen voor noodgevallen, immigratiestatus, financiële informatie (indien we een financieel antecedentenonderzoek moeten doen), en (indien toegestaan) BSN (en uiteraard kunt u er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). Waar gepast en in overeenstemming met de wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat we ook informatie verzamelen over uw gezondheid, diversiteitsinformatie of gegevens over criminele veroordelingen.

Afhankelijk van de relevante omstandigheden en de geldende wetten en voorschriften is het mogelijk dat we een deel van of alle in het onderstaande opgesomde informatie verzamelen om ervoor te zorgen dat we u vacatures kunnen aanbieden die toegespitst zijn op uw omstandigheden en interesses.

 • Naam;
 • Leeftijd/geboortedatum;
 • Geboortenummer;
 • Sekse/gender;
 • Foto;
 • Burgerlijke staat;
 • Contactgegevens;
 • Opleidingsgegevens;
 • Arbeidsverleden;
 • Contactpersonen voor noodgevallen en gegevens van eventuele nabestaanden;
 • Referentiedetails;
 • Immigratiestatus (of u een werkvergunning nodig heeft of niet);
 • Nationaliteit/staatsburgerschap/geboorteplaats;
 • Een kopie van uw rijbewijs en/of paspoort/identiteitsbewijs;
 • Financiële informatie (wanneer we een financieel antecedentenonderzoek moeten doen);
 • Burgerservicenummer (of equivalent in uw land) en andere belastinggerelateerde informatie;
 • Diversiteitsinformatie, waaronder informatie over raciale of etnische origine, religieuze of andere overtuigingen en fysieke of mentale gezondheid, inclusief informatie die verband houdt met beperkingen;
 • Details over mogelijke criminele veroordelingen, indien die vereist is voor een functie waarin u interesse hebt of waarop u solliciteert;
 • Details over uw huidige salaris, pensioenen en voordeelregelingen;
 • Informatie over uw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, beide zowel direct als indirect verzameld, bijvoorbeeld uit bekeken vacatures, of artikelen die u op onze website gelezen heeft;
 • Aanvullende informatie die u aan ons vertelt;
 • Aanvullende informatie die uw referentie over u aan ons vertelt;
 • Aanvullende informatie die onze Cliënten over u aan ons zouden kunnen vertellen of die we op bronnen van derden vinden, zoals op vacaturesites; • IP-adres;
 • De data en tijden waarop alsmede de frequenties waarmee u toegang heeft tot onze diensten; en
 • Beelden van beveiligingscamera’s indien u ons pand bezoekt. Bedenkt u zich dat bovengenoemde lijst met categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk over u verzamelen niet uitputtend is.

CLIËNTGEGEVENS

Bent u een klant van Deats, dan is het nodig dat we informatie over u of individuen binnen uw organisatie verzamelen en gebruiken terwijl we u diensten verlenen zoals: (i) vinden van Kandidaten die bij u of uw organisatie passen; (ii) verlenen van Recruitment diensten (of een andere organisatie daarbij assisteren); en/of ((iii) u informeren over door Deats gepubliceerde content die waarschijnlijk relevant en nuttig voor u is.

De hoeveelheid gegevens die we over Cliënten verzamelen is in feite zeer beperkt. Over het algemeen hebben we alleen uw contactgegevens nodig, of de gegevens van individuele contactpersonen binnen uw organisatie (zoals hun namen, telefoonnummers en e- mailadressen) om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt. We bewaren tevens informatie over u met betrekking tot uw online interactie met profielen van Kandidaten en andere materialen die door Deats gepubliceerd zijn, die we gebruiken om ervoor te zorgen dat onze marketinguitingen aan u relevant en tijdig zijn. Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen uw organisatie met ons gedeeld heeft. In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt, kunnen telefoongesprekken met u opgenomen worden, afhankelijk van geldende wetten en voorschriften. Mochten we om wat voor reden dan ook meer persoonsgegevens van u nodig hebben, dan zullen we u dit laten weten.

LEVERANCIERSGEGEVENS

We hebben een kleine hoeveelheid informatie over onze Leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen binnen uw organisatie nodig zodat we met u kunnen communiceren. Tevens hebben we andere informatie van u nodig, zoals uw bankgegevens, zodat we u kunnen betalen voor de diensten die u verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten tussen ons).

We verzamelen niet veel gegevens over Leveranciers – we moeten er simpelweg voor zorgen dat onze relatie soepel verloopt. We zullen de details van onze contacten binnen uw organisatie verzamelen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. We verzamelen tevens bankgegevens, zodat we u kunnen betalen. Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen uw organisatie met ons gedeeld heeft. In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons op neemt, kunnen telefoongesprekken met u opgenomen worden, afhankelijk van geldende wetten en voorschriften.

MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIE- EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN: Om Kandidaten op een veilige wijze passende baankansen aan te kunnen bieden en te voorzien in elke mogelijke gebeurtenis voor hen en ons Personeel, hebben we enige basale achtergrondinformatie nodig. We vragen uitsluitend om zeer basale contactgegevens, zodat we contact met u kunnen opnemen voor een referentie of omdat u bent opgegeven als contactpersoon voor noodgevallen van een van onze Kandidaten of Personeelsleden.

Alles wat we nodig hebben van referentiepersonen is bevestiging van wat u reeds weet over onze Kandidaat of mogelijk Personeelslid, zodat deze de baan die hij graag wil hebben kan bemachtigen. Als we contactpersonen voor noodgevallen hebben, hebben we iemand om te bellen in geval van nood. Om een referentiepersoon te vragen, hebben we logischerwijs de contactgegevens van de referentiepersoon nodig (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). We zullen deze details ook nodig hebben als onze Kandidaat of een Personeelslid uw naam heeft opgegeven als contactpersoon voor noodgevallen, zodat we in geval van een ongeval of noodgeval contact met u kunnen opnemen.

WEBSITEGEBRUIKERS

We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze Websitegebruikers, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt en de momenten waarop onze website het populairst is.

Een aantal elementen van de persoonsgegevens die we over u verzamelen hebben we nodig zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of anderen. In sommige gevallen worden bijvoorbeeld de burgerservicenummers van Kandidaten en hun religieuze gezindheid verlangd door regelgeving of andere wetten. Andere gegevens kunnen eenvoudigweg nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt.

Afhankelijk van het type persoonsgegevens in kwestie en de gronden waarop we deze mogelijk verwerken, is het mogelijk dat we, indien u dergelijke gegevens niet met ons wenst te delen, niet in staat zijn te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, of, in extreme gevallen, niet in staat zijn onze relatie met u voort te zetten.

We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze Websitegebruikers, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt, uw browsertype, de locatie vanwaar u onze website bekijkt, de taal waarin u onze website bekijkt en de tijdstippen waarop onze website het populairst is. Wanneer u via de website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via de chatfunctie, dan verzamelen we informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

KANDIDAATGEGEVENS: Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we gegevens verzamelen omdat u ons deze verstrekt.

We verzamelen persoonsgegevens van Kandidaten hoofdzakelijk op drie manieren:

 1. Persoonsgegevens die u, de Kandidaat, ons verstrekt;
 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen; en
 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.
 4. Persoonsgegevens die u ons verstrekt

Om een op u toegespitste dienst te kunnen verlenen heeft Deats bepaalde informatie over u nodig. Deze zal ons in staat stellen u te voorzien van de beste mogelijkheden en zou u tijd moeten besparen doordat u niet door informatie over banen en diensten die voor u niet relevant zijn hoeft te bladeren.

Er zijn tal van manieren waarop u informatie met ons kunt delen. Welke wijze u kiest hangt af van wat u het beste past. Dit zou kunnen zijn:

 • Het achterlaten van uw gegevens op de website van Deats of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het aanmeldproces;
 • Het achterlaten van een geprint cv op een recruitmentevenement, vacaturebeurs of kantoor van Deats;
 • Het mailen van uw cv aan een Deats-consultant of door een Deats- consultant geïnterviewd worden;
 • Het solliciteren op banen via een jobaggregator, die u vervolgens doorstuurt naar de website van Deats;
 • Invoeren van uw persoonlijke details op een microsite van Deats; of
 • Deelname aan een wedstrijd via social media als Facebook of Twitter.
 1. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen

We ontvangen tevens persoonsgegevens over onze Kandidaten van andere bronnen. Afhankelijk van de relevante omstandigheden en geldende wetten en voorschriften zou dit kunnen gaan om persoonsgegevens die in de volgende situaties ontvangen zijn:

 • Uw referentiepersoon zou persoonlijke informatie over u kunnen geven;
 • Onze Cliënten zouden persoonlijke informatie over u met ons kunnen delen;
 • We zouden ook informatie over u kunnen vergaren door op bronnen van derden naar Kandidaten te zoeken, zoals op LinkedIn en andere vacaturesites;
 • Als u ons op Facebook ‘liket’ of ons op Twitter ‘volgt’, dan ontvangen we uw persoonlijke informatie van deze sites en
 • Indien u naar ons doorverwezen bent door een leverancier, is het mogelijk dat deze persoonlijke informatie over u met ons deelt.
 1. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat we, waar gepast en in overeenstemming met wetgeving en voorschriften, tevens bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we deze verzamelen omdat u ons deze verstrekt.

CLIËNTGEGEVENS: Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we gegevens verzamelen omdat u ons deze verstrekt.

We verzamelen persoonsgegevens van Cliënten op drie manieren:

 1. Persoonsgegevens die we direct van u ontvangen;
 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen; en
 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.
 4. Persoonsgegevens die we direct van u ontvangen

We delen hetzelfde doel – zorgen dat u het best mogelijke personeel voor uw organisatie heeft. We ontvangen op twee manieren gegevens direct van u:

 • Waar u proactief contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail; en/of
 • Waar we contact met u opnemen, ofwel per telefoon ofwel per e-mail, of via meer in het algemeen via de businessdevelopmentactiviteiten van onze consultants.
 1. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen

Het is mogelijk dat we, wanneer gepast en in overeenstemming met wetgeving en voorschriften, meer informatie over u of uw collega’s zoeken via andere bronnen, over het algemeen via due diligence of andere vormen van marketingintelligentie, waaronder:

 • Via marktonderzoek van een derde partij en het analyseren van online en offline media (hetgeen we zelf zouden kunnen doen, maar waarvoor we ook een andere organisatie zouden kunnen inhuren);
 • Via een deelnemerslijst op relevante evenementen; en
 • Via een beperkt aantal andere bronnen en derden (bijvoorbeeld via onze Kandidaten voor zover ze ons uw gegevens verstrekken om als referentiepersoon voor hen op te treden).

3.Persoonsgegevens die we via onze website verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt is het mogelijk dat we, waar gepast en in overeenstemming met wetgeving en voorschriften, bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we deze verzamelen omdat u ons deze verstrekt.

LEVERANCIERSGEGEVENS: We verzamelen uw persoonsgegevens tijdens onze samenwerking met u.

Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we gegevens verzamelen omdat u ons deze verstrekt.

MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIE- EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN: We verzamelen uw contactgegevens uitsluitend wanneer een Kandidaat of Personeelslid uw naam opgeeft als contactpersoon voor noodgevallen of wanneer een Kandidaat uw naam opgeeft als referentiepersoon.

WEBSITEGEBRUIKERS: We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies wanneer u onze website bezoekt, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door de chatfunctie te gebruiken.

Wanneer u onze website bezoekt, is er bepaalde informatie die we mogelijk automatisch verzamelen, of u nu besluit van onze diensten gebruik te maken of niet. Hieronder vallen uw IP-adres, de datum en tijden waarop alsmede de frequentie waarmee u de website bezoekt en de wijze waarop u door de inhoud van de website bladert. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door de chatfunctie te gebruiken.

We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie- instellingen in uw browser. Indien u tevens een Kandidaat of Cliënt van Deats bent, is het mogelijk dat we uw gegevens over uw gebruik van onze website gebruiken om andere aspecten van onze communicatie met en diensten aan u te verbeteren.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

KANDIDAATGEGEVENS: De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke details is om u te helpen werk of andere functies te vinden die bij u zouden kunnen passen. Hoe meer informatie we over u, uw vaardigheden en uw ambities hebben, hoe beter we onze diensten op u af kunnen stemmen. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens ook gebruiken voor zaken als marketing, profilering en diversiteitsmonitoring. Waar gepast zullen we uw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren.

Over het algemeen gebruiken we de gegevens van Kandidaten op vier manieren:

 1. Recruitmentactiviteiten
 2. Marketingactiviteiten
 3. Monitoren van gelijke kansen en
 4. Om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te Verdedigen.

In gepaste omstandigheden in de toekomst is het tevens mogelijk dat we gegevens van Kandidaten gebruiken voor profilering.

 1. Recruitmentactiviteiten

Ons belangrijkste werkterrein is uiteraard recruitment – het verbinden van de juiste Kandidaten met de juiste banen. In het onderstaande hebben we opgesomd in welke gevallen het mogelijk is dat we uw persoonsgegevens, waar gepast en in overeenstemming met wetgeving en voorschriften, voor dit doel gebruiken en verwerken. Bedenkt u dat deze lijst niet uitputtend is.

 • Verzamelen van gegevens van u en andere bronnen, zoals LinkedIn;
 • Opslaan (en waar nodig bijwerken) van uw gegevens in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot recruitment;
 • U voorzien van onze recruitmentdiensten en het recruitmentproces faciliteren;
 • Beoordelen van gegevens over u aan de hand van vacatures waarvan we denken dat deze bij u zouden kunnen passen;
 • Versturen van uw informatie aan Cliënten, zodat u kunt solliciteren op banen of om uw geschiktheid voor banen te toetsen;
 • U in staat stellen uw cv in te sturen, online te solliciteren op banen of zich aan te melden voor vacaturemeldingen voor banen waarvan we denken dat ze interessant voor u zouden kunnen zijn;
 • U deel laten nemen aan specialistische online training;
 • U deel laten nemen aan interactieve functies van onze diensten, wanneer u ervoor kiest dat te doen;
 • Uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit contracten die wij met u zijn aangegaan;
 • Uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit contracten die Deats met derden is aangegaan met betrekking tot uw recruitment;
 • Faciliteren van ons payroll- en facturatieproces;
 • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Verifiëren van details die u verstrekt heeft, gebruiken van hulpmiddelen van derden (zoals psychometrische evaluaties of vaardighedentests), of om informatie verzoeken (zoals referenties, kwalificaties, en mogelijke criminele veroordelingen, voor zover dit gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving is);
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het opsporen van misdaad of het innen van belastingen of andere heffingen; en
 • Verwerken van uw gegevens om u doelgerichte, relevante marketingmaterialen of andere vormen van communicatie te sturen waarvan we denken dat ze waarschijnlijk interessant voor u zijn.

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen gebruiken indien we van mening zijn dat dit voor onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is. Indien u hier niet blij mee bent, heeft u in bepaalde omstandigheden het recht bezwaar te maken.

 1. Marketingactiviteiten

Het zou kunnen dat we u af en toe informatie sturen waarvan we denken dat u deze interessant zou kunnen vinden, of dat we u vragen ons te helpen om andere Kandidaten aan banen te koppelen. In het bijzonder is het mogelijk dat we, waar gepast en in overeenstemming met wetgeving en voorschriften, uw gegevens gebruiken voor de hieronder opgesomde doeleinden. Bedenkt u dat deze lijst niet uitputtend is. Om:

 • ons in staat stellen om andere producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen;
 • ons complete assortiment aan communicatiediensten aan u aanbieden (vast, tijdelijk, outplacement en MSP-programma’s en RPO-diensten);
 • u details van rapporten, promoties, aanbiedingen, netwerk- en cliëntevenementen, en algemene informatie over die branches waarvan we denken dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn toesturen;
 • promotionele fragmenten van uw details op de website(s) van Deats tonen als succesverhaal (uitsluitend wanneer we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben); en
 • u informatie aanbieden over bepaalde kortingen en aanbiedingen waarvoor u in aanmerking komt op grond van uw relatie met Deats.

Voor sommige aspecten van deze activiteiten, die niet gedekt worden door onze gerechtvaardigde belangen hebben we uw toestemming nodig (in het bijzonder voor het verzamelen van gegevens via cookies, en het versturen van directe marketinguitingen via onze digitale kanalen). Afhankelijk van de situatie zullen we hier via een opt-in of soft opt-in om vragen.

Soft opt-in toestemming is een specifiek type toestemming dat van toepassing is wanneer u eerder contact met ons hebt gehad (bijvoorbeeld door het sturen van een sollicitatie of cv, of door een vacature aan te melden), en wij andere aan recruitment verbonden diensten adverteren. Onder ‘soft opt-in’ toestemming beschouwen we uw toestemming als gegeven, tenzij of tot u deze intrekt. Voor de meeste mensen is dit van voordeel, aangezien dit ons in staat stelt om u andere vacatures voor te stellen naast de specifieke vacatures waarop u gesolliciteerd heeft, waardoor de kans dat we een nieuwe baan voor u vinden aanzienlijk groter wordt. Voor andere soorten e-marketing zijn we verplicht uw expliciete toestemming te verkrijgen.

Indien u niet blij bent met onze benadering van marketing, heeft u het recht uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Niemand is perfect, ook niet als we dat proberen te zijn. Willen u laten weten dat het zelfs wanneer u zich via ons heeft afgemeld voor onze marketinguitingen mogelijk is dat uw gegevens opnieuw verzameld worden via openbare bronnen in een niet-gerelateerde marketingcampagne. We doen ons best ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, maar mocht het wel voorkomen, dan spijt ons dat. We vragen van u zich in deze gevallen opnieuw af te melden.

Al onze marketing is gebaseerd op wat het beste aansluit bij onze Cliënten en Kandidaten, maar we zijn ons ervan bewust dat we niet altijd bij iedereen de juiste snaar raken. Het is mogelijk dat we uw gegevens gebruiken om u advertenties van Deats en andere content op andere websites, bijvoorbeeld op Facebook,

te laten zien. Indien u niet wilt dat we uw gegevens op deze wijze gebruiken, zet u dan de optie “advertentiecookies” uit (bekijk daarvoor ons Cookiebeleid). Zelfs wanneer u de advertentiecookies geweigerd heeft is het mogelijk dat u een advertentie van Deats te zien krijgt. Deze is dan echter niet specifiek op u gericht, maar op een anoniem publiek.

 1. Monitoren van gelijke kansen

We doen onze uiterste best om te zorgen dat onze recruitmentprocessen in overeenstemming zijn met onze benadering van gelijke kansen. Enkele van de gegevens die we mogelijk (in gepaste omstandigheden en in overeenstemming met wetgeving en voorschriften) over u verzamelen vallen onder de verzamelterm “diversiteitsinformatie”. Dit zou om informatie kunnen gaan over uw etnische achtergrond, geslacht, beperking, leeftijd, seksuele voorkeur, religie of andere overtuigingen en/of sociaaleconomische achtergrond. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften zullen we deze informatie op geanonimiseerde basis gebruiken om te toetsen of we ons houden aan ons gelijke kansen beleid. Het is mogelijk dat we deze informatie (gepast geanonimiseerd waar dat relevant is) delen met Cliënten wanneer dit contractueel vereist is of wanneer de Cliënt specifiek om zulke informatie vraagt teneinde zelf te kunnen voldoen aan de eisen van het eigen werkgelegenheidsproces.

Deze informatie gaat om wat we noemen ‘gevoelige’ persoonsgegevens. Hiervoor gelden striktere regels. We hebben daarom uw expliciete toestemming nodig voor we deze informatie kunnen gebruiken. We zullen om uw toestemming vragen door u een opt-in aan te bieden. Dit betekent dat u ons expliciet en duidelijk moet vertellen dat u het ermee eens bent dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken.

Het is mogelijk dat we andere gevoelige persoonsgegevens over u verzamelen, zoals gezondheid gerelateerde informatie, religieuze gezindheid, of details over criminele veroordelingen indien dit gepast is in overeenstemming met wetgeving en noodzakelijk is voor een functie waarop u mogelijk wilt solliciteren. Dit zullen we nooit doen zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Indien u hier niet blij mee bent, heeft u het recht uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

 1. Om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

In zeldzame omstandigheden is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens gebruiken om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

Profiling

Hoewel op dit moment bij al onze recruitmentactiviteiten beslissingen in het proces handmatig genomen worden, is het mogelijk dat we in de toekomst geautomatiseerde technologieën zullen gebruiken, zoals expertsystemen of machinaal leren om de selectie van Kandidaten van begin tot eind te verwerken in overeenstemming met wetgeving en voorschriften.

Waar gepast zullen we uw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren. Indien u niet instemt met profilering, zal uw sollicitatie ook in de toekomst handmatig bekeken worden voor mogelijkheden waarop u solliciteert, maar uw profiel wordt niet automatisch overwogen voor alternatieve functies. Dit verkleint waarschijnlijk de kans dat we erin slagen een nieuwe baan voor u te vinden.

U heeft het recht uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

CLIËNTGEGEVENS: De belangrijkste reden voor het gebruiken over gegevens van Cliënten is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Het kan gaan om: (i) identificeren van Kandidaten van wie we denken dat ze bij u of uw organisatie passen; (ii) u een C.V. sturen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we onze diensten op u af kunnen stemmen.

We gebruiken gegevens van Cliënten voor:

 1. Recruitmentactiviteiten
 2. Marketingactiviteiten
 3. Om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te Verdedigen.
 4. Recruitmentactiviteiten

Ons belangrijkste werkterrein is uiteraard recruitment door: (i) u van Kandidaten te voorzien; (ii) RPO- diensten ; en (iii) MSP-programma’s. In onderstaande geven we de verschillende manieren aan waarop we uw gegevens gebruiken om dit te faciliteren.

 • Opslaan (en waar nodig bijwerken) van uw gegevens in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot recruitmentactiviteiten;
 • Bijhouden van onze gesprekken en afspraken zodat we u op u toegespitste diensten kunnen aanbieden;
 • Houden van klanttevredenheidsonderzoeken; en
 • Verwerken van uw gegevens voor gepaste doelgerichte marketingcampagnes.

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen gebruiken indien we van mening zijn dat dit voor onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is.

Indien u hier niet blij mee bent, heeft u in bepaalde omstandigheden het recht bezwaar te maken.

 1. Marketingactiviteiten

Onderhevig aan toepasselijke wetgeving en voorschriften zullen we, als vanzelfsprekend, niet om uw toestemming vragen wanneer we marketingmaterialen aan een zakelijk post- of e-mailadres sturen.

Indien u hier niet blij mee bent, heeft u het recht zich af te melden voor het ontvangen van onze marketingmaterialen.

 1. Om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen

In zeldzame omstandigheden is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens gebruiken om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

LEVERANCIERSGEGEVENS: De belangrijkste reden voor het gebruiken uw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.

We realiseren ons dat u het waarschijnlijk druk heeft en niet wilt dat we over van alles en nog wat contact met u opnemen. Om de juiste balans te vinden, zullen we uw informatie uitsluitend gebruiken om:

 • uw gegevens op te slaan (en waar nodig bij te werken) in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot recruitmentactiviteiten;
 • u diensten aan te kunnen bieden of diensten of ondersteuning bij u af te nemen;
 • bepaalde wettelijke verplichtingen uit te voeren;
 • ons te helpen gepaste marketingcampagnes te lanceren; en
 • in ongebruikelijkere omstandigheden ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen gebruiken indien we van mening zijn dat dit voor onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is. We zullen, als vanzelfsprekend, niet om uw toestemming vragen wanneer we marketingboodschappen sturen naar een zakelijk post- of e-mailadres.

Indien u hier niet blij mee bent, heeft u in bepaalde omstandigheden het recht bezwaar te maken.

MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIE- EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN: We gebruiken de persoonsgegevens van referenties om onze Kandidaten te helpen een passende baan te vinden. Als we hun details en kwalificaties kunnen verifiëren, kunnen we ervoor zorgen dat ze goed gematcht worden aan potentiële werkgevers. Het is tevens mogelijk dat we persoonsgegevens van referenties gebruiken om contact met hen op te nemen met betrekking tot recruitmentactiviteiten waarin zij mogelijk interesse hebben. We gebruiken de persoonsgegevens van de contactpersonen voor noodgevallen van een Kandidaat of Personeelslid in het geval van een ongeval of noodgeval waarbij die Kandidaat of dat Personeelslid betrokken is.

We zullen de informatie die onze Kandidaat ons over u geeft uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Indien onze Kandidaten of Personeelsleden uw naam opgeven als contactpersoon voor noodgevallen, zullen we contact met u opnemen in het geval er sprake is van een ongeval of noodgeval dat deze persoon betreft; of
 • Indien onze Kandidaat of een aspirant- personeelslid u heeft opgegeven als referentie, zullen we contact met u opnemen voor een referentie. Dit is een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsborgingsproces voor Kandidaten en kan bepalen of een kandidaat een baan krijgt of niet.
 • Indien onze Kandidaat of aspirant-personeelslid u als referentie heeft opgegeven is het mogelijk dat we soms uw details gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot recruitmentactiviteiten waarvan wij menen dat u daar interesse in zou kunnen hebben. In dat geval zullen we uw gegevens voor dezelfde doeleinden gebruiken als we de gegevens van onze Cliënten gebruiken.

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen gebruiken indien we van mening zijn dat dit voor onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is. Indien u hier niet blij mee bent, heeft u het recht bezwaar te maken.

WEBSITEGEBRUIKERS: We gebruiken uw gegevens om ons te helpen uw gebruikerservaring met onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door uw recente zoekcriteria voor vacatures te analyseren om ons te helpen u

vacatures te presenteren waarvan wij denken dat u daar interesse in zou kunnen hebben. Indien u ook een Kandidaat of Cliënt van Deats bent, is het mogelijk dat we uw gegevens over uw gebruik van onze website gebruiken om andere aspecten van onze communicatie met en diensten aan u te verbeteren.

Indien u meer wilt weten over cookies, maar ook over hoe we deze gebruiken en welke mogelijkheden u heeft, dan verwijzen wij naar ons cookiestatement.

NB: het is mogelijk dat communicatie aan en van Personeelsleden van Deats, waaronder e-mails, beoordeeld worden in het kader van interne of externe onderzoeken of procesvoering.

We gebruiken uw gegevens om ons te helpen uw gebruikerservaring met onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door uw recente zoekcriteria voor vacatures te analyseren om ons te helpen u vacatures of Kandidaten te presenteren waarvan wij denken dat u daar interesse in zou kunnen hebben.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Waar gepast en in overeenstemming met wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens, op verschillende manieren en verschillende gronden, delen.

KANDIDAATGEGEVENS: Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens op verschillende manieren en op verschillende gronden met verschillende partijen delen. We zullen uw informatie in hoofdzaak delen met mogelijke werkgevers om zo uw kansen te vergroten om de baan te vinden die u wilt. Tenzij u dit anders specificeert, is het mogelijk dat we uw informatie met elk van de bedrijven uit onze groep en daarmee geassocieerde derden zoals onze dienstverleners delen wanneer we van mening zijn dat dit ons helpt u de best mogelijke diensten te leveren.

CLIËNTGEGEVENS: We zullen uw gegevens delen om: (i) er vooral voor te zorgen dat we u een geschikte pool van Kandidaten aanbieden; en/of (ii) u diensten te verlenen (of een andere organisatie daarbij te assisteren). Tenzij u dit anders specificeert, is het mogelijk dat we uw informatie met elk van de bedrijven uit onze groep en daarmee geassocieerde derden delen, zoals onze dienstverleners kunnen delen om ons te helpen dit streven te bereiken.

LEVERANCIERSGEGEVENS: Tenzij u dit anders specificeert, is het mogelijk dat we uw informatie met elk van de bedrijven uit onze groep en daarmee geassocieerde derden delen, zoals onze dienstverleners en organisaties waaraan wij diensten verlenen.

MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIE- EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN: Tenzij u dit anders specificeert, is het mogelijk dat we uw informatie met elk van de bedrijven uit onze groep en daarmee geassocieerde derden delen, zoals onze dienstverleners en organisaties waaraan wij diensten verlenen.

WEBSITEGEBRUIKERS: Tenzij u anders bij ons aangeeft is het mogelijk dat we uw informatie delen met aanbieders van webanalysediensten, marketingautomatiseringsplatforms en socialmediadiensten om ervoor te zorgen dat advertenties die u ontvangt voor u relevant zijn.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen te nemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we middels een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen. Hieronder vallen tevens maatregelen om met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan.

Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten. Details over hoe u contact met ons kunt opnemen vindt u in Appendix 1.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Indien we gedurende een periode van twee jaar geen betekenisvol contact met u (of, waar van toepassing, het bedrijf waarmee of waarvoor uw werkt) hebben gehad, zullen we uw persoonsgegevens uit onze systemen Verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces).

We zullen uw persoonsgegevens uit onze systemen Verwijderen indien we twee jaar lang geen betekenisvol contact met u (of, waar van toepassing, met het bedrijf waarvoor of waarmee u werkt) hadden (of een langere periode indien we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangt dat we uw gegevens bewaren). Na deze periode is het waarschijnlijk dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld.

Voor de Kandidaten wiens diensten worden verleend via een derde bedrijf of entiteit betekent “betekenisvol contact” met u betekenisvol contact met het bedrijf of de entiteit dat/die de diensten aan u verleent. Wanneer wij door een dergelijk bedrijf of entiteit het bericht krijgen dat het geen relatie meer met u heeft, zullen we uw gegevens vanaf dat moment niet langer dan twee jaar behouden, of, indien later, voor de periode van twee jaar vanaf het moment waarop we vervolgens direct met u betekenisvol contact hebben gehad.

Wanneer we verwijzen naar “betekenisvol contact” bedoelen we, bijvoorbeeld, communicatie tussen ons (ofwel verbaal, ofwel schriftelijk), of situaties waarin u actief deelneemt aan onze onlinediensten. Indien u een Kandidaat bent beschouwen we het als betekenisvol contact wanneer u uw bijgewerkte cv via onze website stuurt of wanneer u deelneemt aan een van onze onlinetrainingen. We zullen het ook als betekenisvol contact beschouwen indien u met ons communiceert over mogelijke functies, zij het verbaal of schriftelijk, of wanneer u doorklikt vanuit een van onze marketingberichten. Ontvangst of het openen of lezen van een mail, of een ander digitaal bericht van ons geldt niet als betekenisvol contact – daarvan is uitsluitend sprake als u doorklikt of direct reageert.

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld had in?

Een van de belangrijkste doelen van de AVG is het beschermen en verhelderen van de rechten van EU-burgers en individuen in de EU met betrekking tot gegevensbescherming. Dit betekent dat u verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens behoudt, zelfs nadat u deze aan ons gegeven heeft. Deze worden in onderstaande in meer detail beschreven.

Neem om deze rechten te bespreken contact met ons op. We zullen proberen uw verzoek onverwijld af te handelen, in ieder geval binnen een maand (onderhevig aan enige verlenging waartoe we wettelijk gerechtigd zijn). Bedenk dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.

 • Recht op bezwaar: dit recht stelt u in staat bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we dat doen om een van de volgende redenen: (i) onze gerechtvaardigde belangen; (ii) om ons in staat te stellen een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag uit te voeren; (iii) om u directe marketingmaterialen te sturen; en (iv) voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

De bovengenoemde categorieën “gerechtvaardigde belangen” en “directe marketing” zijn de categorieën waarvan het het waarschijnlijkst is dat ze van toepassing zijn op onze Websitegebruikers, Kandidaten, Cliënten en Leveranciers. Indien uw bezwaar betrekking heeft op onze verwerking van uw persoonsgegevens omdat we dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, moeten we reageren op uw bezwaar met het stopzetten van de activiteit in kwestie, tenzij:

o we kunnen aantonen dat we dwingende rechtmatige gronden voor verwerking hebben die

uw belangen overstemmen; of o we uw gegevens verwerken om een strafrechtelijke procedure te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

Indien uw bezwaar betrekking heeft op directe marketing, moeten we op uw bezwaar reageren door het stopzetten van deze activiteit.

 • Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor onze marketingactiviteiten of automatische profilering), dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor uw toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we u over deze voorwaarde informeren.
 • Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: U kunt ons op elk gewenst moment vragen te bevestigen welke informatie we over u bewaren en kunt u ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te Verwijderen. Het is mogelijk dat we u vragen uw identiteit te verifiëren, of vragen om meer informatie over uw verzoek. Indien we u toegang geven tot de informatie die we over u in ons bezit hebben, zullen we daarvoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek “kennelijk ongegrond of excessief” is. Indien u ons verzoekt om extra kopieën van deze informatie is het mogelijk dat we u, waar dit wettelijk toegestaan is, een redelijk bedrag in rekening brengen voor administratieve kosten. Wanneer het ons wettelijk toegestaan is dat te doen, kan het zijn dat we uw verzoek afwijzen. Indien we uw verzoek afwijzen zullen we u altijd uitleggen waarom we dat doen.
 • Recht op verwijdering: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Normaliter dient de informatie aan een van de volgende criteria te voldoen:

o de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk

verzamelden en/of verwerkten;

o wanneer u eerder toestemming verleend hebt om uw gegevens te verwerken heeft u deze

ingetrokken en er is geen andere geldige reden voor ons om verwerking voort te zetten;

o de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt (d.w.z., op een wijze die niet in overeenstemming is

met de AVG);

o het is noodzakelijk om de gegevens te verwijderen om te kunnen voldoen aan wettelijke

verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke; of

o indien we de gegevens verwerken omdat we dit noodzakelijk achten voor onze

gerechtvaardigde belangen u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij niet in staat zijn zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor gecontinueerde verwerking aan te tonen.

We zouden uitsluitend het recht hebben te weigeren aan uw verzoek te voldoen op grond van een van de volgende redenen:

o om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

o om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ofwel met het oog op de vervulling van een taak

van algemeen belang ofwel van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag; o op gronden van volksgezondheid in het algemeen belang; o voor ons archief, onderzoeks- of statistische doeleinden; of

o om een strafrechtelijke procedure te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

Wanneer we voldoen aan een geldig verzoek voor de verwijdering van gegevens zullen we alle redelijke uitvoerbare stappen nemen om de relevante gegevens te Verwijderen.

 • Het recht op het beperken van verwerking: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we uitsluitend verder kunnen gaan met het opslaan van uw gegevens en daarmee geen verdere verwerkende activiteiten zullen kunnen verrichten totdat ofwel: (i) een van de bovengenoemde omstandigheden is opgelost; (ii) u toestemming verleent; of (iii) nadere verwerking noodzakelijk is bij de formulering, uitvoering of verdediging van strafrechtelijke procedures, de bescherming van de rechten van een ander individu, of zwaarwegende redenen in het algemeen belang van de EU of van een lidstaat. De omstandigheden waarin u recht heeft te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken zijn:

o wanneer u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die we over u verwerken aanvecht.

In dit geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt worden voor de periode waarin de nauwkeurigheid van uw gegevens wordt geverifieerd;

o wanneer u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor onze

gerechtvaardigde belangen. In dit geval kunt u verzoeken dat de gegevens beperkt worden terwijl wij onze redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens verifiëren;

o wanneer onze verwerking van uw gegevens onrechtmatig is, maar u er de voorkeur aan geeft

onze verwerking te beperken in plaats van uw gegevens geheel te laten verwijderen; en

o wanneer we geen verdere noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, maar u

deze gegevens nodig heeft om strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van beperking op verwerking, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen. We zullen u, uiteraard, op de hoogte stellen voor we een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen.

 • Recht op rectificatie: U heeft tevens het recht om ons te verzoeken enige inaccurate of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben te rectificeren. Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen. Waar gepast zullen we u tevens laten weten met welke derden we de onjuiste of onvolledige persoonsgegevens hebben gedeeld. Wanneer wij het redelijk achten niet te voldoen aan uw verzoek, zullen we u de redenen voor onze beslissing uitleggen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft, als u dat wenst, het recht uw persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken over te dragen. Feitelijk betekent dit dat u de gegevens van uw Deats-account kunt doorgeven aan een ander online platform. Om u in staat te stellen dit te doen zullen wij u de gegevens verstrekken in een gangbaar machinaal leesbaar formaat dat met een wachtwoord beschermd is, zodat u de data op een ander online platform kunt doorgeven. Het is ook mogelijk dat we de gegevens direct voor uw doorgeven. Dit recht van overdraagbaarheid van gegevens is van toepassing op: (i) persoonsgegevens die we automatisch verwerken (d.w.z., zonder menselijke tussenkomst); (ii) persoonsgegevens die u ons gegeven heeft; en (iii) persoonsgegevens die we verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan afspraken binnen een contract.
 • Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Details over hoe u contact met hen kunt opnemen vindt u hier. Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken (in het geval dat toestemming onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is) kunt u in Appendix 1 details vinden over hoe u contact met ons kunt opnemen. Bedenk dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.

U kunt u op elk gewenst moment uitschrijven voor vacaturemeldingen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben accuraat en actueel is. Houdt u ons daarom alstublieft op de hoogte indien uw persoonlijke informatie in de periode dat wij uw informatie bewaren wijzigt.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de website van Deats?

Deats beheert het verwerken van persoonsgegevens op zijn website(s).

Deats is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht u opmerkingen of suggesties hebben met betrekking tot dit Privacybeleid neemt u dan contact met ons op. We nemen privacy namelijk zeer serieus.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

Een “cookie” is een stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor uw systeem.

Indien u wilt controleren welk type cookies u accepteert, dan kunt u dit doorgaans doen in uw browserinstellingen. Informatie hierover vindt u ook op onze marketingvoorkeurenpagina op de website van Deats.

We gebruiken cookies om twee dingen te doen:

 • om uw gebruik van onze website bij te houden. Dit stelt ons in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt en mogelijke patronen die individueel of uit grotere groepen ontstaan te volgen. Dit helpt ons onze website en diensten te ontwikkelen en te verbeteren in reactie op wat onze bezoekers willen en nodig hebben; en
 • om ons te helpen u vacatures te laten zien waarvan wij denken dat u daar interesse in heeft. Dit betekent hopelijk dat u minder lang door eindeloze hoeveelheden pagina’s hoeft te bladeren en u uw droombaan sneller vindt.

Cookies zijn ofwel:

 • Sessiecookies: deze worden uitsluitend op uw computer opgeslagen tijdens uw websessie en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit – deze cookies slaan doorgaans een anoniem sessie-ID op waarmee u door een website kunt bladeren zonder voor elke pagina opnieuw te moeten inloggen, maar slaan geen informatie van uw computer op; of
 • Permanente cookies: een permanente cookie wordt als bestandje opgeslagen op uw computer en blijft daar tot u uw webbrowser afsluit. Deze cookie kan gelezen worden door de website die de cookie heeft aangemaakt wanneer u deze website opnieuw bezoekt. We gebruiken permanente cookies voor Google Analytics en voor personalisatie (zie hieronder).

Cookies kunnen ook als volgt worden gecategoriseerd:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om de website effectief te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert op een baan, en kunnen daarom niet uitgeschakeld worden. Zonder deze cookies kunnen de diensten die op onze website tot uw beschikking staan niet worden aangeboden. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die gebruikt zou kunnen worden voor marketingdoeleinden of om te achterhalen waar u op internet bent geweest.
 • Performance cookies: Deze cookies stellen ons in staat onze website te monitoren en de performance van onze site te verbeteren. Ze laten ons bijvoorbeeld het aantal bezoeken tellen, trafficbronnen identificeren en bekijken welke delen van de site het populairst zijn.
 • Functionaliteitscookies: Deze cookies stellen onze website in staat de keuzes die u maakt te onthouden (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en u verbeterde functies aan te bieden. Op deze wijze kunnen we u bijvoorbeeld van nieuws of updates voorzien die relevant zijn voor de diensten waar u gebruik van maakt. Deze cookies kunnen tevens gebruikt worden om veranderingen die u bijvoorbeeld aangebracht heeft in de tekstgrootte, lettertypes en andere delen van webpagina’s die u kunt aanpassen te herinneren. Ze kunnen ook gebruikt worden om u diensten aan te bieden waarom u gevraagd heeft, zoals het bekijken van een video of het achterlaten van een reactie op een blog. De informatie die deze cookies verzamelen wordt gewoonlijk geanonimiseerd.
 • Personalisatiecookies: Deze cookies helpen ons details van bepaalde vacaturemogelijkheden te adverteren waarvan wij denken dat ze interessant zouden kunnen zijn. Deze cookies zijn permanent (zolang als u bij ons geregistreerd bent). Dat betekent dat wanneer u inlogt of terugkeert naar de

website, u advertenties voor vacatures te zien kunt krijgen die vergelijkbaar zijn met de vacatures waar u eerder naar gezocht heeft.

De tabel in Appendix 3 toont de cookies die we gebruiken.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kunt u cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen.

De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als u liever heeft dat we op deze wijze geen gegevens van u verzamelen, kunt u er in de privacyinstellingen van uw browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat u niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van uw browser om te zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kunt u aboutcookies.org bekijken. Hier vindt u ook details over het van uw computer verwijderen van cookies.

Onze rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens

 • Gerechtvaardigde belangen

Art. 6 lid 1 f AVG is hier het relevante artikel – het stelt dat we uw gegevens kunnen verwerken wanneer het “noodzakelijk [is] voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (…).”

We zijn niet van mening dat een van de volgende activiteiten individuen op enigerlei wijze bevooroordeeld – sterker nog, deze helpen ons u een meer toegespitste, efficiëntere dienst aan te bieden. Iedereen wint hier! U heeft echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze gronden.

Bedenkt u zich dat in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn in bepaalde gevallen sprake kan zijn van een andere juridische grond voor het verwerken van gegevens.

o KANDIDAATGEGEVENS:

We zijn van mening dat het redelijk is te verwachten dat als u op zoek bent naar werk of professionele informatie uit uw cv op een vacaturesite of professionele netwerksite heeft geplaatst, u er akkoord mee gaat dat we uw gegevens verzamelen en uw persoonsgegevens gebruiken om u recruitmentdiensten aan te bieden of leveren, deze gegevens te delen met potentiële werkgevers en uw vaardigheden te toetsen aan onze vacaturebank. Zodra het ernaar uitziet dat u de baan zou kunnen krijgen, is het mogelijk dat uw potentiële werkgever informatie die u ons gegeven heeft wil controleren (zoals de resultaten van de psychometrische evaluaties of vaardighedentests) of om uw referenties, kwalificaties en criminele veroordelingen te bevestigen, voor zover dit gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving is. Deze dingen moeten we doen zodat we kunnen functioneren als een winstgevend bedrijf en u en andere Kandidaten te helpen de baan te vinden die u en anderen verdienen.

We willen u voorzien van op u toegespitste aanbevelingen voor vacatures en relevante artikelen om te lezen om u te helpen bij uw zoektocht naar een baan. We denken daarom dat het redelijk is dat we uw gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat we u de best passende informatie sturen.

We zijn tevens van mening dat het zou kunnen helpen bij uw zoektocht naar een baan als deelneemt aan onze specialistische onlinetraining of andere van onze interactieve diensten, als u daarvoor de tijd heeft. Deze zijn onderdeel van de diensten die wij als bedrijf aanbieden waarmee we ons onderscheiden in een competitieve markt. Het is daarom in onze gerechtvaardigde belangen om uw gegevens op deze grond te gebruiken.

We moeten ervoor zorgen dat ons bedrijf goed loopt, zodat we onze diensten aan Kandidaten zoals u kunnen blijven leveren. We moeten uw gegevens daarom ook gebruiken voor onze interne administratieve activiteiten, zoals waar relevant payroll en facturatie. We hebben onze eigen verplichtingen onder de wet en het is een gerechtvaardigd belang van ons erop te staan aan deze verplichtingen te voldoen! Indien we in goed vertrouwen geloven dat het noodzakelijk is, is het daarom mogelijk dat we uw gegevens delen in verbinding met de opsporing van strafbare feiten of belastinginning, of een daadwerkelijk of verwacht juridisch proces.

o CLIËNTGEGEVENS:

Om te kunnen garanderen dat we u de best mogelijke dienst verlenen slaan we uw persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van individuele contacten binnen uw organisatie op en houden we verslagen bij van onze gesprekken, bijeenkomsten, geregistreerde vacatures en plaatsingen. Van tijd tot tijd kunnen we u vragen deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. We zijn van mening dat dit redelijk is – we achten dit gebruik van uw gegevens noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als organisatie die verschillende recruitmentdiensten voor u verzorgt.

o LEVERANCIERSGEGEVENS:

We gebruiken en slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen uw organisatie op om het ontvangen van uw diensten als een van onze Leveranciers te faciliteren. We bewaren ook uw financiële gegevens, zodat we u kunnen betalen voor uw diensten. We achten al deze activiteiten noodzakelijk binnen de reikwijdte van onze gerechtvaardigde belangen als de ontvanger van uw diensten.

o MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS

REFERENTIE EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN:

Als een Kandidaat of aspirant-personeelslid u heeft opgegeven als een van zijn referenties, dan gebruiken we uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen voor een referentie. Dit is onderdeel van procedure voor kwaliteitsgarantie en daarom achten wij dit noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als een organisatie die recruitmentdiensten aanbiedt en zelf mensen in dienst neemt.

Indien een Kandidaat of personeelslid ons uw gegevens heeft gegeven als contactpersoon voor noodgevallen, zullen we deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen in het geval van een ongeval of noodgeval. We zijn ervan overtuigd dat u het met ons eens bent dat dit een vitaal onderdeel is van onze op mensen gerichte organisatie en daarmee noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen.

 • Toestemming

In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen zal deze toestemming opt-in toestemming of soft op-in toestemming zijn.

Art. 4 lid 11 AVG stelt dat (opt-in) toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.” In gewone mensentaal betekent dit dat:

o u moet ons uw toestemming vrijelijk te geven, zonder dat wij u onder enige vorm van druk

zetten;

o u moet te weten waar u mee instemt – dus zorgen we ervoor dat we u voldoende informatie

geven;

o u zou de controle moeten hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor u toestemming

geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor u geen toestemming geeft. Deze gedetailleerdere controle bieden we u in het privacyvoorkeurencentrum; en

o u moet uw toestemming door middel van een duidelijke actieve handeling geven – we zullen

u waarschijnlijk een hokje laten zien dat u kunt aanvinken zodat op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze wordt voldaan aan dit vereiste.

We zullen de toestemmingen die u op deze manier gegeven heeft bijhouden.

We hebben reeds vermeld dat we in sommige gevallen kunnen vertrouwen op soft opt-in toestemming. Het is ons toegestaan om u producten of diensten die samenhangen met de recruitmentdiensten die we leveren aan te bieden zolang u zich niet actief afmeldt voor deze berichten.

Zoals gezegd heeft u het recht om uw toestemming met deze activiteiten in te trekken. Dit kunt u op elk gewenst moment doen.

 • Het formuleren, uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures

Soms kan het noodzakelijk voor ons zijn persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, gevoelige persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken. Art. 9 lid 2f AVG staat dit toe wanneer de verwerking “noodzakelijk [is] voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.”

Een dergelijke situatie zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan wanneer we juridisch advies moeten inwinnen met betrekking tot gerechtelijke procedures, of wanneer we wettelijk verplicht zijn bepaalde informatie te bewaren of te onthullen als onderdeel van een juridisch proces.

APPENDIX – Hoe neemt u contact met ons op?

Landen waarin u de diensten van Deats gebruikt of waaraan Deats diensten levert:

Nederland

Deats-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van websitegebruikers: Deats B.V.

De Deats-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van Kandidaten, Cliënten, Leveranciers en de contactpersonen voor noodgevallen en referenties van Kandidaten en Personeelsleden van Deats zal afhangen van welke van onderstaande bedrijven de andere partij is die geassocieerd wordt met de relevante overeenkomst: Deats B.V.

Hoe u contact met ons kunt opnemen:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die u ons gegeven had of deze te wijzigen of in te trekken;
 • indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt;
 • om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (wanneer toestemming de juridische grond is waarop we uw persoonsgegevens verwerken);
 • met opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid

kunt u contact opnemen via het volgende adres:

Mondriaantoren Amstelplein 28 1096 BC Amsterdam

u kunt ook een e-mail sturen op volgend mailadres: info@Deats.nl

Wilt u uw voorkeuren voor berichtgeving bijwerken?

Dit kunt u doen op onze website, of u kunt ons mailen op: info@Deats.nl, of door in een mail van ons op de link ‘afmelden’ te klikken.

APPENDIX – Hoe kunt u contact opnemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit

Landen waarin u de diensten van Deats gebruikt of waaraan Deats diensten levert:
Nederland

Details van uw lokale toezichthoudende autoriteit:

De Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

 • Telefonisch: (+31) 900 2001 201
 • Online:
 • Per post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

APPENDIX – Lijst met cookies

 • Google Analytics
 • Twitter Analytics
 • LinkedIn Analytics

BEGRIPPENLIJST

 • Kandidaten – hieronder vallen alle sollicitanten voor alle functies die door Deats geadverteerd of gepromoot worden, waaronder vaste contracten, deeltijd- en tijdelijke posities en freelance opdrachten bij Cliënten van Deats; tevens vallen hieronder de mensen die een open sollicitatie aan Deats gestuurd hebben die geen betrekking had op een specifieke baan. Individuele opdrachtnemers, freelancers en werknemers van leveranciers die voorgesteld worden voor functies bij Cliënten van Deats als onderdeel van een MSP-aanbod of anderszins worden als kandidaten behandeld voor de toepassing van dit beleid.
 • Cliënten – hoewel dit voor zich spreekt, vallen onder deze categorie onze klanten, cliënten en anderen aan wie Deats diensten verleent bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten.
 • Verwijderen – hoewel we ons in zullen spannen om uw persoonsgegevens permanent te verwijderen wanneer het einde van de bewaringstermijn gekomen is of wanneer we een geldig verzoek van u ontvangen om dat te doen, kan het zijn dat sommige van uw gegevens nog steeds in onze systemen aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer gewacht wordt tot deze gegevens overschreven worden. Voor onze doeleinden zijn deze gegevens buiten gebruik gesteld, hetgeen betekent dat, hoewel de gegevens nog steeds aanwezig zijn in ons archiefsysteem, zij niet meer toegankelijk zijn voor onze operationele systemen, processen of Personeelsleden.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – een statutair instrument van de Europese Unie om de Europese wetten voor gegevensbescherming te harmoniseren. De verordening treedt in werking op 25 mei 2018 en van elke verwijzing ernaar moet dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden dat enige nationale wetgeving die de verordening implementeert inbegrepen is.
 • Andere mensen met wie Deats contact op zou kunnen nemen – hieronder zouden referenties en contactpersonen voor noodgevallen van Kandidaten en Personeelsleden kunnen zijn. We zullen uitsluitend contact met hen opnemen indien de situatie daarom vraagt.
 • Personeel – hieronder vallen medewerkers en stagiair(e)s die direct betrokken zijn bij Deats (of die een aanbod om direct betrokken te worden hebben geaccepteerd), alsmede bepaalde andere mensen die betrokken zijn bij dienstverlening aan Deats (ook al vallen zij niet in de categorie medewerkers in dienst van Deats).
 • Leveranciers – verwijst naar partners en bedrijven (inclusief zelfstandigen) en atypische werknemers zoals onafhankelijke opdrachtnemers en freelancers die diensten aan Deats verlenen. In bepaalde omstandigheden zal Deats de diensten die het verleent aan Cliënten uitbesteden aan externe leveranciers die diensten uitvoeren namens Deats. In deze context zullen leveranciers die individuele opdrachtnemers, freelancers of werknemers van leveranciers zijn voor gegevensbeschermingsdoeleinden behandeld worden als Kandidaten. NB: in deze context verlangt Deats van leveranciers dat zij de relevante onderdelen van dit privacybeleid (namelijk de paragrafen over Kandidaten) aan hun werknemers communiceren.
 • Websitegebruikers – elk individu dat een van de websites van Deats bezoekt.